Emago

Emago står for
kjensler, det enkle,
ekte og ærlege.

Emago

Spesialistar i
strategi, konsept og design.

Alle veit om IQ, men det finst også EQ; Imago og Emago er relatert til det.

Vi i Emago står for kjensler, det enkle, ekte og ærlege, …..kjerne-verdiane som bedriften er bygd på.

Når ein av dei fire kjerneverdiane manglar, eller ikkje er brukt rett, kjem bodskapen feil ut.

Utan ein gjennomtenkt strategi, konsept eller kommunikasjonsplan, er det vanskeleg å skilja seg ut og treffe det publikumet du ønskjer i alle kommunikasjonskanalar.

Emago er samansett av eit lag med solide medarbeidarar med mange års erfaring, og som alltid jaktar på dei gode, visjonære løysingane til det beste for våre kundar.

Dei beste resultata med minimale investeringar.

Vår visjon og våre løysingar finn du i porteføljen nedanfor. Vi har tru på at bedrifter må spesialisere seg meir og meir, no…. men enno viktigare i framtida.

All cases